Hva er Stairs Online?

Stairs Online er knyttet til engelskverket Stairs for 5. til 7. trinn.

Nettstedet består av:

Chapters, kapitteloppgaver til de seks kapitlenepå hvert trinn i Stairs Textbook.

Grammar, grammatikkoppgaver knyttet til grammatikktemaene i Stairs.

Genres, et sjangerverksted med innføring i ulike teksttyper på hvert trinn hentet

fra Stairs 5-7. Til hver teksttype er det skriveoppgaver for å øve sjangerskriving.