Symbolspråk

Med støtte fra Utdanningsdirektoratet har Cappelen Damm laget oppgaver med symbolspråk til hvert av kapitlene på nivå en til Stairs Online. Disse er tiltenkt elever med behov for ekstra lesestøtte og ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon). Finn oppgavene under Chapters, Step 1.

Symboliseringen på Stairs Online er gjort med Widgit Lese- og skrivesymboler. Dette er et velstrukturert symbolsystem med systematiske konvensjoner og regler for symbolkisering, utviklet av en rekke fagfolk over mange år.

WLS symbolsett. Produsent er Widgit Software, UK © 2002-2014.

Norsk versjon ved NorMedia AS © 2002-2014.

 

Les mer om ASK:

http://www.ask-loftet.no/

http://www.isaac.no/

Les mer om Widgit Lese- og skrivesymboler:

http://normedia.no/